Opći uvjeti poslovanja

UVJETI KUPOVINE

Ovi uvjeti kupovine primjenjuju se na kupovine putem WEB shopa, a radi uređenja međusobnih prava i obveza između kupca i prodavatelja. Preporuča se pročitati ove uvjete prije sklapanja ugovora, a kako bi na jasan i razumljiv način bili obaviješteni o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje i raskid ugovora.

Informacije ili osobni podaci koje ste nam dostavili obrađuju se u skladu s politikama zaštite privatnosti . Prilikom korištenja ovom mrežnom stranicom suglasni ste s obradom tih informacija i podataka te izjavljujete da su sve navedene informacije i detalji točni i istiniti.

Pojam prodavatelj odnosi se na trgovačko društvo: Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, OIB: 02914711498, +385 1 637 94 44, info@ldirect.hr, www.ldirect.hr (dalje: Prodavatelj).

Putem web shopa www.ldirect.hr kupcu je omogućena kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavatelja.

Cijene sadrže PDV, a valuta prodaje je hrvatska kuna (HRK).

Članak 1.
Glavna obilježja proizvoda

Svi proizvodi koji su u ponudi prikazani su fotografijama te dodatno opisani.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.ldirect.hr podložni su bugovima, tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na web stranici www.ldirect.hr. Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Članak 2.
Cijena proizvoda

Plaćanje na internetskoj stranici www.ldirect.hr vrši se u HRK. Cijene su maloprodajne, izražene u HRK i/ili EUR valuti i sadrže pripadajući PDV.

Troškovi dostave su prikazani posebno i odvojeno te nisu uključeni u cijenu proizvoda. U slučaju plaćanja Internet bankarstvom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu. Prodavatelj nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Članak 3.
Troškovi prijevoza, dostave ili poštanskih usluga

Dostava se vrši putem renomirane dostavne službe na području cijele Hrvatske.

Za naručenu robu dostava je besplatna u cijeloj Hrvatskoj.

Rok isporuke za naručenu robu je 1-4 radnih dana po primitku uplate ili potvrde narudžbe kod plaćanja pouzećem, a za otoke do 10 radnih dana ili prema rasporedu dostavne službe. Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Članak 4.
Narudžba

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem online formulara. Proizvod se može naručiti i telefonskom narudžbom na broj 01/6379-499. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvodi koje kupac doda u košaricu ne smatraju se rezerviranim niti se smatra da je time nastala obveza na prodaju tih proizvoda, dok proces narudžbe ne bude završen.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti isključivo pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača.

Nakon narudžbe ćete primiti e-poštu s potvrdom primitka sadržaja vaše narudžbe te informacijom je li narudžba prihvaćena i poslana.

Članak 5.
Pravo na jednostrani raskid

Kupac koji je sklopio ugovor na daljinu putem web trgovine ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti kupca o ovom pravu, pravo kupca na jednostrani raskid ugovora, prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti).

Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada kupac primi tu obavijest. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan ovdje i koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu info@ldirect.hr ili putem pošte na adresu Prodavatelja. Nakon što ispunite i pošaljete obrazac dobit ćete potvrdu o primitku prijave putem elektroničke pošte na mail adresu koju ste naveli prilikom ispunjavanja Obrasca za jednostrani raskid.

Ako jednostrano raskinete ugovor o kupnji, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac osim ako je razlog povrata odgovornost Prodavatelja. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom ili osobno na dokaziv način na naše centralno skladište na adresi Milsing d.o.o, Vukomerička ulica 16, 10410 Velika Gorica.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata na vrijeme, ako prije isteka naprijed navedenog roka, pošaljete/dostavite na dokaziv način (preporučeno s pošiljkom ili osobno) robu Prodavatelju. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ako se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

– u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena,

– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

– ugovor sklopljen na javnoj dražbi

Obrazac za jednostrani raskid ugovora u pisanom obliku možete preuzeti ovdje.

Članak 6.
Materijalni nedostatci i reklamacija

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje u svojoj web trgovini  sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan preuzeti oštećeni proizvod, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti elektroničkim putem na e-mail info@ldirect.hr ili na poslovnu adresu Prodavatelja.

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ako ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Članak 7.
Komercijalno jamstvo

Pored zakonske obveze koja se odnosi na materijalne nedostatke Kupac može imati prava s osnove komercijalnog jamstva ako je isto izdano uz proizvod. Ako proizvođač jamči da će stvar zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako obveza iz jamstva ne bude uredno ispunjena, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača, da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve.

Ako postoji Izjava o komercijalnom jamstvu dostavlja se kupcu na trajnom nosaču podataka najkasnije u trenutku predaje ili dostave proizvoda.

Članak 8.
Trajanje ugovora

Ugovor koji kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

Članak 9.
Rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. veljače 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

U slučaju da se spor ne riješi putem ODR platforme ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 28.5.2022.

Kontakt

MILSING d.o.o.
Velika cesta 99
HR-10000 Zagreb

Tel +385 1 6379 499
Fax +385 1 6216 333
Email savjet@ldirect.hr

Naruči L direct® Forte

Odaberi količinu (1+1 gratis):

29,07 / 219,03kn

7,27 €/kom - 54,78 kn/kom

Tečaj €/kn: 7,53450

Osobni i podaci za dostavu

 
 
 

Dostava je besplatna. Plaćanje pouzećem. Isporuka isključivo na području Republike Hrvatske.

L direct® Forte možete nabaviti:

  • u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama lijekova na malo
  • telefonskom narudžbom na broj 01/6379-499
  • putem online obrasca